Начало » Новини » Климатици за фирми с кредити за енергийна ефективностГлътка истински свеж въздух...

"О енд И Инженеринг" ООД, създадена през януари 2008г. с основен предмет на дейност проектиране, изработване, доставка, монтаж и сервизна поддръжка на вентилационни, климатични и отоплителни инсталации за нуждите, както на частни лица, така и на корпоративни клиенти на територията на страната. Ние сме екип от професионалисти занимаващи се с тази дейност в продължение на 8 години.

станете наши фенове в facebook & twitter

Продукти


Каква марка климатик ползвате?

 • Panasonic
 • LG
 • Fujitsu, Sharp
 • Osaka
 • Haier, Midea
 • Daikin
 • Hitachi
 • Mitsubishi
 • Neo, Beko
 • Carrier, Toyotomi
 • Toshiba
 • друг
 • нямам климатик

Климатици за фирми с кредити за енергийна ефективност

ЕБВР (Европейската банка за възстановяване и развитие) разработи програма за кредитиране на проекти за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми енергийни източници. С тези кредити фирмите получават безплатна консултантска помощ и безвъзмездно финансиране (субсидия). Сумата може да бъде отпусната само след потвърждаване на успешното завършване на проекта от страна на независим енергиен експерт. Банките, работещи по тази програма са: Уникредит Булбанк, ОББ, Общинска банка, МКБ Юнион Банк, Алианц Банк България, Райфайзенбанк България.

Към кампанията се включи и ПроКредит банк България, но съвместно с Kreditanstalt fur Wiederaufbau (Kfw-Немска банка за развитие) и Counsil of Europe Development Bank (CEB -Банка за развитие към Съвета за Еврoпа).

Всяка банка има правото да определя своите условия по кредитната линия като основните параметрите са:

 • Кредитополучатели: регистрирани в България юридически лица
 • Цел на кредита:
  1/ Реализиране на инвестиционни проекти, водещи до икономия на енергия (Енергийна ефективност в сграден фонд), напр. подобряване енргийната ефективност на сгради чрез изграждане и подмяна на климатична и вентилационна система, саниране, изолация, подмяна на дограма и др.
  2/ Редуциране на емисиите на вредни газове в атмосферата
  3/ Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници (поставяне на фотоволтаични панели, ветрогенератори, слънчеви колектори и други възобновяеми енергийни източници(ВЕИ)
 • Валута: евро
 • Максимален размер: 2 500 000 евро
 • Максимален срок на кредита: до 10 години
 • Самоучастие на клиента: 10-20% от размера на инвестицията
 • Субсидия: 15-20% от размера на кредита
 • Обезпечение: материални и нематериални активи
 • Краен срок за кандидатстване по програмата: Юни 2011 г.
 • Консултанти: ЕнКон Сървисис ЕООД, Carl Bro Group и Български Консултантски Център (за Про кредит банк)