Начало » Иновации » Daikin Altherma HT/LTГлътка истински свеж въздух...

"О енд И Инженеринг" ООД, създадена през януари 2008г. с основен предмет на дейност проектиране, изработване, доставка, монтаж и сервизна поддръжка на вентилационни, климатични и отоплителни инсталации за нуждите, както на частни лица, така и на корпоративни клиенти на територията на страната. Ние сме екип от професионалисти занимаващи се с тази дейност в продължение на 8 години.

станете наши фенове в facebook & twitter

Продукти


Каква марка климатик ползвате?

 • Panasonic
 • LG
 • Fujitsu, Sharp
 • Osaka
 • Haier, Midea
 • Daikin
 • Hitachi
 • Mitsubishi
 • Neo, Beko
 • Carrier, Toyotomi
 • Toshiba
 • друг
 • нямам климатик

Daikin Altherma HT/LT

Най-доброто от технологията на термопомпите

Системата Daikin Altherma за отопление и охлаждане на дома се базира върху технологията на термопомпата и представлява гъвкава и изгодна алтернатива на отоплението с органични горива, а освен това има и възможност за охлаждане. Altherma е енергийно ефективна система, което я прави идеално решение за ограничаване на консумацията на енергия и на емисиите на въглероден диоксид.

Daikin - лидерът в технологията с термопомпи

Забележителната енергийна ефективност на системата Altherma идва от уникалната комбинация между много ефективния инвертор на Daikin и възможността за вариране на настройките на температурата, което позволява системата да бъде нагодена прецизно към моментните нужди от топлина на сградата. Освен това комфортът се увеличава, а консумацията на енергия намалява с възможността да се регулира излъчването на топлина до оптималната степен.

Революция, основана на велики традиции

Daikin има над 40 години опит в производството на термопомпи, които вече се произвеждат в над милион бройки за година - както за домашна, така и за обществена употреба. Системата се произвежда изцяло в модерните заводи на Daikin. включително най-важният елемент - компресорът. Daikin произвежда всички компресори за своите нужди, от които около 80% се използват за термопомпи. Очевидно този значителен опит е дал на фирмата съществени технологични предимства, позволяващи И да поддържа традиционното си място като лидер на пазара и да приложи съществуващата технология в новата система Altherma.

Отопление при ниски температури Комбинирани предимства

Бързият прогрес на технологията на отоплението и подобряването на изолацията на сградите позволяват да се използват температури от 55 °С и даже по-ниски за цялостно отопление на къщите, даже и при изключително ниски външни температури. Високите нива на комфорт се съчетават с допълнителната изгода от по-ниската консумация на енергия, което може да бъде постигнато заради по-ниските температурни разлики между тялото, излъчващо топлината и самото помещение. Повечето модерни системи с използване на вода работят при ниски температури, подавайки топлината през радиатори или през подово отопление - индивидуално или в комбинация.

Оптимизирано използване на технологията с термопомпа

Термопомпите са сами по себе си чисти и надеждни и традиционно използват предаване на топлината от вода към вода или от въздух към въздух. При системата Altherma предаването е от въздух към вода, а това съчетава най-доброто от двете технологии, обединявайки достъпността на въздуха като източник на топлина, ниски инвестиционни разходи'1, липсата на емисии, лесен монтаж и лесно поддържане в съчетание с удобството при използване на водното отопление.

Свободна енергия от въздуха

Топлинните източници при отоплителните системи, работещи при ниски температури включват конвенционални бойлери, загрявани с органични горива и електричество. При Altherma като алтернативна система се използва по-ефективно решение. Повече от 2/3 от енергията, използвана от Altherma през годината, идва от околния въздух. Системата може да работи до температури от - 20°С\ В резултат от това системата Altherma може да генерира цялата топлина и комфорт за отопление. Термопомпата се нуждае само от електрическо захранване, за да използва ниската температура Например Altherma може да подава 3.8 квт41 топлина към сградата, използвайки само 1 квт електрическа мощност.

Гъвкаво използване, лесен монтаж

Системата Altherma има външно и вътрешно тяло, като и двете са много компактни. Външното тяло може да бъде разположено дискретно извън нова или стара сграда, а вътрешното може да бъде монтирано на произволно удобно място, като не е необходимо специално техническо помещение.

Проекти за реновиране и ремонт на стари сгради
Общото решение за комфорт през всички сезони

Освен основните условия за комфорт, свързани с отоплението, Altherma може да ви предостави и още по-големи удобства. Тя може да загрява гореща вода за санитарни нужди през цялата година, а можете да изберете и опцията с охлаждане през летните месеци, което ще задоволи желанието ви да постигнете истински комфорт през цялата година.

Общ преглед на системата

Системата Altherma е сплит система, състояща се от външно тяло и вътрешен хидробокс, който може да бъде свързан към всички стандартни радиатори за ниска температура или към подовото отопление.

Външно тяло

Външното тяло извлича свободната топлина от околния въздух и повишава температурата му. Тази увеличена топлина след това се предава през хладилен кръг към вътрешния хидробокс.

Вътрешен хидробокс

Това устройство предава топлината от хладилния агент към циркулиращата в радиаторите вода, подовото отопление и резервоара за гореща санитарна вода. При комбинираната опция отопление/охлаждане на хидробокса водата в него може да се охлади до 5°С и да се пусне да циркулира през вентилаторните тела. Системата може да предостави умерено охлаждане през системата на подово отопление или през радиаторите с ограничение на най-ниската температура. Загряването на гореща вода за санитарни нужди става с превключване на системата от охлаждане към загряване в санитарен режим.

Резервоар за битова вода (опция)

Предназначението на вградения резервоар от неръждаема стомана е да поддържа максимално ниво на енергийна ефективност като загрява гореща вода за санитарни нужди. Комбинацията от електрически нагревател в горната част на резервоара и термопомпа в долната му част гарантира разход на минимално количество енергия за загряване на вода. Освен това вградена функция повишава температурата на водата до 70°С или даже още повече поне веднъж седмично, за да се отстранят всички опасности от образуване на зародиши на легионерска болест.

Контролни органи на системата

Контролните органи на системата и потребителският интерфейс са интегрирани в хидробокса и включват седмичен таймер, който позволява контролиране на вътрешната температура съгласно нуждите на потребителите. Таймерът е програмируем по часове и по дни така, че е възможно намаляване на температурата през нощта или през уикендите и повишаване на температурата непосредствено преди ставане от сън сутрин или преди връщане на хората вкъщи след работа. Комфортът на живеещите се поддържа през цялото време. Когато е необходим контрол на температурата на отделните помещения , може да се добави и стандартен контролер за отделните помещения.

Гъвкавост на конфигурирането

Altherma може да бъде конфигурирана по три начина - моноенергетично. моновалентно и бивалентно. Така може да се оптимизира балансът между трайните инвестиции и текущите разходи, както и да се увеличат видовете приложения, за които тя може да се използва. Професионалните техници от Daikin ще ви обяснят подробно коя от тези версии можете да използвате за конкретната сграда.

Освен тези три конфигурации системата Altherma може също така да бъде комбинирана с алтернативни възобновяеми енергийни източници като слънчеви панели за домашно отопление с гореща вода.

Altherma системата може идеално да се комбинира със соларни панели за производство на топла вода. Слънцето ни дава от 30 до 70% от необходимата енергия за топла вода. Altherma. комплексно решение с мисъл за бъдещето.

Моноенергетична система

Термопомпата е оразмерена така, че да дава 90 до 95 % от нужната през годината топлина. Останалите 5 до 10 % се подават от малък поддържащ електрически нагревател. Добрата практика изисква да се избере термопомпата така, че да могат да се покриват 60 % от нуждите от топлина през най-студения ден. Използването на моноенергетичната конфигурация се препоръчва за повечето случаи, защото тя предлага оптимален баланс между инвестиционни и текущи разходи.

Моновалентна система Altherma

Термопомпата е оразмерена така, че да покрива 100 % от нуждите от топлина през най-студения ден на годината. Това решение се препоръчва за къщи с ултра ниска енергия и за умерен климат без сурови зими. Първоначалните инвестиционни разходи може да са по-високи, но консумацията на енергия при тази система е най-ниска в сравнение с другите конфигурации.

Бивалентна система Altherma

При бивалентните системи има комбинация от два топлинни източника: термопомпа и бойлер с органични горива. Съществуват два вида бивалентни системи: свързани последователно6' и свързани паралелно. При последователните бойлерът е оразмерен така, че да покрива само пиковите мощности, а при паралелните бойлерът покрива цялата мощност през най-студения ден на годината. Паралелната бивалентна конфигурация се препоръчва там, където има отоплителна система. Добавянето на системата Altherma оптимизира консумацията на енергията на системата.

Основни спецификации

Термопомпа Altherma с предаване от въздух към вода

Термопомпата Altherma с предаване от въздух към вода е съвременният отговор на днешните и бъдещите проблеми, свързани със актуалните проблеми на стандартните системи за отопление, а именно - нарастване на първичните разходи за енергия и неприемливо високото въздействие върху околната среда.

Предимствата от използването на системата Altherma

Икономически изгодна алтернатива на органичните горива
Altherma е сравнима алтернатива на бойлерите със стандартни органични горива и оптимизира чистотата, надеждността и малките нужди от поддържане на термопомпите.

Ниски сметки за енергия и ниски емисии на въглероден диоксид
Стандартните горива стават все no-оскъдни и по-скъпи. Затова все по-атрактивни стават системи за отопление с възобновяеми източници на енергия от типа термопомпа с предаване от въздух към вода, която използва свободната топлина на външния въздух и е най-малко три пъти по-ефективна от бойлера със стандартно органично гориво. Така имаме нисък разход на първична енергия и няма никакви директни емисии на въглероден диоксид.

Лесен монтаж
Компактното външно тяло може да бъде се разполага на всяко удобно място и не изисква пробиване или изкопни работи за събиране на топлината. Вътрешният хидробокс не изисква специално помещение или инфраструктура като комини, резервоари за гориво или газови връзки и др. Системата Altherma може да се свърже към стандартни радиатори с ниска температура в нови и обновени сгради.

Тоталното решение за осигуряване на комфорт през всички сезони
Системата Altherma е предназначена за подаване на санитарна гореща вода целогодишно а може да бъде избрана и опция с охлаждане за горещите летни месеци. Модерната инверторна технология на Daikin позволява точно и стабилно поддържане на температурата при възможно най-ниския разход на енергия.

За цени и допълнителна информация не се колебайте да ни потърсите